รายชื่อนักเรียน

รายชื่อนักเรียน ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2560
ปวช.1-1_60

ปวช.2-1_60

ปวช.3-1_60

ปวส.1-1_60

ปวส.2-1_60


เรียน อาจารย์ทุกท่าน

ขณะนี้ทางงานสารสนเทศ ปรับปรุงระบบการดาวน์โหลดรายชื่อใหม่เพื่อให้อัพเดทรายสัปดาห์
ขอให้ใช้ระบบใหม่ได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้

http://app.pongsawadi.ac.th/

วิธีการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา

1. เข้าหน้าแรกของระบบบริหารสถานศึกษา ครั้งแรกต้องสมัครก่อนโดยคลิกที่ สมัครเข้าใช้งานระบบ

2. เข้าหน้าสมัครเข้าใช้งานระบบ ให้กรอกข้อมูลในช่องที่มี * ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

3. กลับมายังหน้าลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับที่สมัครไว้

4. หลังจากคลิกปุ่มลงชื่อเข้าใช้งานแล้วจะเข้าหน้าเมนู ให้คลิกที่ 2. งานอาจารย์ที่ปรึกษา

5. หน้าแรกงานอาจารย์ที่ปรึกษาจะยังไม่แสดงห้องเรียน ต้องไปเพิ่มห้องก่อนโดยคลิกที่ เพิ่มห้องเรียน

6. ที่หน้าเพิ่มห้องเรียน ให้เลือกห้องเรียนแล้วคลิกปุ่ม เพิ่มห้อง


7. คลิกกลับมาที่หน้างานที่ปรึกษาจะมีรายการห้องเรียนที่ต้องดูแล ให้คลิกที่เลขรหัสห้องเพื่อดูข้อมูลนักเรียนทั้งห้อง

8. หน้าดูนักเรียนรายห้องจะแสดงข้อมูลนักเรียนทั้งห้อง ให้คลิกที่ utf-8 หรือ tis-620 เพื่อ Download รายชื่อนักเรียน